هلدینگ هوانوردی ایرانیان

هلدینگ هوانوردی ایرانیان با هدف مشارکت در اعتلای صنعت هوانوردی کشور، ارتقاء سطح مهارتهای شغلی و آموزش های هوانوردی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی و نیز تربیت نیروهای انسانی مولد و ماهر، در سال ۱۳۹۲ محیطی کاملا کاربردی در محل فرودگاه پیام (استان البرز) پایه گذاری و فعالیت خود را آغاز نمود.

  • تاریخ انجام پروژه: 1401

نمونه کارها

فروشگاه مالامال

فروشگاه اینترنتی مالامال

بیمارستان صدر

سایت رسمی بیمارستان صدر

هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی

سایت رسمی هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

ساماه مدیریت بیمه کارگران ساختمانی

آسیااندیش

سایت رسمی کمپانی تولیدی آسیااندیش

نمایشگاه بین المللی ساختمان

این مجموعه از چها بخش اصلی نمایشگاه ها ، مرکز تجارت ، مرکز اقامتی و بخش خدمات و پشتیبانی تشکیل شده است . مجموعه نمایشگاهی بین المللی شهر آفتاب در جنوب شهر تهران بزرگ و در زمینی به مصاحت 275 هکتار در مسیر اتوبان تهران-قم واقع شده و دارای یک ورودی شرقی از طریق اتوبان تهران –قم و و یک ورودی از کمربندی شهر آفتاب احداث شده است . این مجموعه توسط شرکت آلمانی GMPکه طراحی مرکز نمایشگاهی فرانکفورت را برر عهده داشته ، طراحی شده و در سال 1395 فاز نخست آن به بهره برداری رسیده است